dnes je 5.12.2020

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Pracovní poměr na dobu určitou a jeho změna na dobu neurčitou

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.22.04
Přehled judikatury trochu jinak – Pracovní poměr na dobu určitou a jeho změna na dobu neurčitou

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Když už zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, měl by vedle omezujících pravidel dle ustanovení § 39 ZP myslet též na to, co obsahuje ustanovení § 65 odst. 2 ZP a co se mu může někdy vymstít. Podle uvedeného paragrafu a odstavce pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Celý příběh vedoucí k soudnímu sporu se odehrál na akademické půdě vysoké školy, mám ale za to, že závěry z něho vyplývající jsou použitelné obecně. A ukazuje, že výše citovanou větu je třeba vykládat s rozmyslem a v souladu s vůlí smluvních stran pracovního poměru. Zjednodušeně řečeno jednomu akademickému pracovníkovi končila sjednaná doba trvání pracovního poměru a zaměstnavatel mu dal najevo, že už s ním nehodlá v pracovněprávním vztahu pokračovat. Vyzval ho k tomu, aby vyklidil své pracoviště a vrátil svěřené předměty. To se nestalo, ba pan docent se následně zúčastnil obhajoby bakalářské práce jednoho studenta, a ještě vyzkoušel nějaké studenty mimo termín. O tom všem informoval svoji nadřízenou, která mu za to poděkovala, ale současně mu připomněla povinnosti spojené se skončením pracovního poměru.

Dalo se to čekat, ze strany (bývalého) zaměstnance přišla na osobním setkání s děkanem námitka o přeměně pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou, kterou posléze doprovodil žalobou. Protože soudy nižších stupňů se ve svých názorech neshodly, musel spor rozhodnout v dovolacím řízení Nejvyšší soud. Ten připomněl, že aby mohlo dojít ke změně pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou dle ustanovení § 65 odst. 2 ZP, musí být současně splněny dvě podmínky. První podmínkou je pokračování zaměstnance v konání prací i po uplynutí sjednané doby a druhou podmínkou je vědomí zaměstnavatele o této skutečnosti. Konáním prací se dle dovolacího soudu rozumí výkon jakékoli práce, tedy nejen práce, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonával před uplynutím sjednané doby pracovního poměru, ale i výkon

Nahrávám...
Nahrávám...