Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Práce versus soukromí

22.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.07
Přehled judikatury trochu jinak – Práce versus soukromí

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Tím vztahem se soudy zabývaly již několikrát a vždy to bylo svým způsobem pikantní. Totiž vztahem mezi pracovním a soukromým životem zaměstnance. A v té souvislosti uměním tyto dvě sféry rozlišovat. Pokud totiž jednání zaměstnance, které spadá toliko do sféry soukromé, povýší zaměstnavatel na jednání, které má dopad i do sféry pracovní, musí si být velmi jistý, že ten „přesah” tam skutečně je.

To si myslel i zaměstnavatel, který rozvázal pracovní poměr okamžitým zrušením s jednou ze svých zaměstnankyň. Důvod k takovému postupu spatřoval mj. v tom, že zaměstnankyně navázala milostný poměr s vedoucím pracovníkem velmi důležitého obchodního partnera zaměstnavatele a otcem rodiny, že ke kontaktům s objektem svého zájmu prý zneužívala účelově fingované služební cesty služebním vozidlem, účelově nesprávně udávala svým nadřízeným jména osob, se kterými se měla setkat, a zneužívala výrazným způsobem fond pracovní doby i služební komunikační prostředky ke zcela soukromým účelům. Popsané jednání označil zaměstnavatel za úmyslné jednání proti zájmům zaměstnavatele (tedy v rozporu s povinností zaměstnance dle ustanovení § 301 písm. d) ZP), kterým porušila zaměstnankyně zásadu loajality ke svému zaměstnavateli a dobré mravy.

Jedna věc je, že zaměstnavatel nebyl schopen v okamžitém zrušení řádně, určitě a nezaměnitelně vymezit, kdy, kde, jakým jednáním a kterou konkrétní povinnost zaměstnankyně vlastně porušila. To bylo důvodem, proč soudy nižších