Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Organizační změna a nadbytečnost zaměstnance

17.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.03
Přehled judikatury trochu jinak – Organizační změna a nadbytečnost zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Jedním z poměrně častých výpovědních důvodů pro rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je nadbytečnost zaměstnance v příčinné souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně. Takové rozhodnutí může přitom vést např. ke změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení, často pak ke snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce.

Na co si musí dát zaměstnavatel velký pozor, je to, zdali je zaměstnanec nadbytečný opravdu v příčinné souvislosti s jeho rozhodnutím o organizační změně, a při snižování stavu zaměstnanců podle judikatury Nejvyššího soudu tím pádem na to, zdali sledovaný účel nebude naplněn jinak, bez nutnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí, například v důsledku výpovědi podané jiným zaměstnancem nebo uplynutím sjednané doby v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou u jiných zaměstnanců.

Může to sice v řadě případů vyznívat nesmyslně, ale Nejvyšší soud se této premisy pořád drží. Přesvědčil se o tom zaměstnavatel - vysoká škola, který přijal rozhodnutí o organizační změně spočívající ve snížení počtu zaměstnanců na jedné ze svých kateder (zrušení pracovních míst) a výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. c) ZP dal zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou, ačkoliv ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti organizační změny měl původně skončit pracovní poměr jinému zaměstnanci vykonávajícímu stejnou práci uplynutím sjednané doby. Zdůrazňuji, že měl původně skončit, protože