Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Kontrola dočasně práceneschopného zaměstnance

23.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.04
Přehled judikatury trochu jinak – Kontrola dočasně práceneschopného zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Byl bych raději, kdyby se v tom soudním sporu zabývaly soudy otázkou, co konkrétně lze považovat za porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce (porušení jeho jiné povinnosti dle ustanovení § 301a ZP) zvlášť hrubým způsobem, a je tedy důvodem k výpovědi z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. h) ZP. Leč ten případ se vyvinul nakonec trochu jinak, i když taky zajímavě. A pro zaměstnavatele nepříliš pozitivně.

Že má zaměstnavatel právo kontrolovat dočasně práceneschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů jeho nemoci, se obecně ví. První problém nastává s obsahem toho, co může býti kontrolováno. Mnozí hovoří o dodržování „léčebného režimu”, byť ten představuje právě tu část režimu dočasně práceneschopného pojištěnce stanoveného ošetřujícím lékařem, kterou zaměstnavatel kontrole podrobit nemůže. Jak vyplývá z ustanovení § 192 odst. 6 ZP, jeho právo kontroly se vztahuje k tomu, zdali se zaměstnanec zdržuje v místě pobytu (označeném na rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti) a dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek. Tomu ostatně odpovídá vymezení povinnosti zaměstnance v ustanovení § 301a ZP, na jejíž porušení je vázán dotčený výpovědní důvod. Nebo snížení či neposkytnutí náhrady mzdy (platu), kterou by jinak zaměstnanci – vyjma karenční doby – musel zaměstnavatel v období prvních 14 kalendářních dnů jeho nemoci zaplatit.

A v tom je zakopaný pes. Aby totiž mohla kontrola zdárně proběhnout a zaměstnavatel z ní vyvodil nějaké důsledky, je potřeba, aby zaměstnanec poskytl zaměstnavateli patřičnou součinnost, aby kontrolu vůbec umožnil. To předpokládá ustanovení § 192 odst. 6 ZP a rozvíjí ještě ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) ZNP v tom smyslu, že zaměstnanec je povinen zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti. Teorie dovodila, že povinnost součinnosti zahrnuje mj. dostatečné označení zvonku a zajištění jeho funkce tam, kde by zaměstnavatel kontrolu provést jinak nemohl. Když zaměstnanec zaměstnavateli součinnost neposkytne, hrozí mu rozvázání pracovního poměru výpovědí, nebo snížení či odejmutí zmíněné náhrady?

Podle Nejvyššího