Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Kontrola dočasně práceneschopného zaměstnance

23.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.04
Přehled judikatury trochu jinak – Kontrola dočasně práceneschopného zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Byl bych raději, kdyby se v tom soudním sporu zabývaly soudy otázkou, co konkrétně lze považovat za porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce (porušení jeho jiné povinnosti dle ustanovení § 301a ZP) zvlášť hrubým způsobem, a je tedy důvodem k výpovědi z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. h) ZP. Leč ten případ se vyvinul nakonec trochu jinak, i když taky zajímavě. A pro zaměstnavatele nepříliš pozitivně.

Že má zaměstnavatel právo kontrolovat dočasně práceneschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů jeho nemoci, se obecně ví. První problém nastává s obsahem toho, co může býti kontrolováno. Mnozí hovoří o dodržování „léčebného režimu”, byť ten představuje právě tu část režimu dočasně práceneschopného pojištěnce stanoveného ošetřujícím lékařem, kterou zaměstnavatel kontrole podrobit nemůže. Jak vyplývá z ustanovení § 192 odst. 6 ZP, jeho právo kontroly se vztahuje k tomu, zdali se zaměstnanec zdržuje v místě pobytu (označeném na rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti) a dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek. Tomu ostatně odpovídá vymezení povinnosti zaměstnance v ustanovení § 301a ZP, na jejíž porušení je vázán dotčený výpovědní důvod. Nebo snížení či neposkytnutí náhrady mzdy (platu), kterou by jinak zaměstnanci – vyjma karenční doby – musel zaměstnavatel v období prvních 14 kalendářních dnů jeho nemoci zaplatit.

A v tom je zakopaný pes. Aby totiž mohla kontrola zdárně proběhnout a zaměstnavatel z ní vyvodil nějaké důsledky, je potřeba, aby zaměstnanec poskytl zaměstnavateli patřičnou součinnost, aby kontrolu vůbec umožnil. To předpokládá ustanovení § 192 odst. 6 ZP a rozvíjí ještě ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) ZNP v tom smyslu, že zaměstnanec je povinen zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti. Teorie dovodila, že povinnost součinnosti zahrnuje mj. dostatečné označení zvonku a zajištění jeho funkce tam, kde by zaměstnavatel kontrolu provést jinak nemohl. Když zaměstnanec zaměstnavateli součinnost neposkytne, hrozí mu rozvázání pracovního poměru výpovědí, nebo snížení či odejmutí zmíněné náhrady?

Podle Nejvyššího soudu