Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Hodnocení zaměstnance a nenároková složka mzdy

14.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.03
Přehled judikatury trochu jinak – Hodnocení zaměstnance a nenároková složka mzdy

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
K lepšímu výkonu práce může být zaměstnanec motivován různými způsoby. Významným nástrojem jsou nenárokové složky mzdy, jejichž přiznání a výši váže zaměstnavatel na splnění určitých parametrů a na rozhodnutí příslušného vedoucího zaměstnance. Pokud jde o takovou složku mzdy za delší období (např. roční bonus), zpravidla je podkladem pro rozhodnutí zaměstnavatele písemné hodnocení výkonu práce zaměstnance za sledované období.

Není divu, že pokud zaměstnanec s hodnocením svého výkonu nesouhlasí (protože vede k tomu, že složka mzdy není zaměstnavatelem přiznána nebo její výše je jiná, než jakou zaměstnanec očekával), má tendenci se mu bránit. Soudy se zabývaly v jednom z případů tím, jestli může taková obrana spočívat také v žalobě dle ustanovení § 315 ZP. Tušíte správně, jde o žalobu na úpravu obsahu potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku (posudku o pracovní činnosti).

Našel se prostě zaměstnanec, který hodnocení svého pracovního výkonu pro účely přiznání nenárokové složky mzdy (odměny z bonusového fondu) v průběhu trvání pracovního poměru považoval za pracovní posudek a domáhal se jeho úpravy zmíněnou žalobou. Argumentoval mj. tím, že na pracovní posudek je nutné „nazírat mnohem šířeji, než pouze jako na písemnost informující příštího zaměstnavatele” a