dnes je 17.7.2019
Input:

Předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 Předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

Ing. Olga Krchovová

Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) vyhotovuje zaměstnavatel:

  • za každý kalendářní rok po účetní závěrce, nejpozději do 30. 4. následujícího roku, pokud trvala výdělečná činnost k 31. 12.,

  • do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů v případě, že skončila výdělečná činnost před 31. 12., nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

ELDP zaměstnavatel předkládá OSSZ do 30 dnů

  • ode dne zápisu údajů do ELDP,

  • ode dne svého zániku.

ELDP zaměstnavatel předkládá OSSZ do 8 dnů

  • ode dne obdržení výzvy orgánu sociálního zabezpečení.

Při úmrtí pojištěnce se předkládá ELDP na vyžádání OSSZ ve lhůtě jí určené, případně do 3 měsíců od úmrtí, nedošlo-li k jeho vyžádání dříve.

Od 1. 1. 2010 se ELDP vedou pro