Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

Přečerpaná dovolená

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.74
Přečerpaná dovolená

Mgr. Jan Vácha

Dotaz

Pracovnice zaměstnaná od roku 2015 v roce 2016 odpracovala celý rok. Ke konci prosince 2016 onemocněla a neschopnost ukončila v květnu 2017. Od června 2017 pracovala a zažádala si o dovolenou, která ji byla jejím nadřízeným schválena (v dobré víře, že odpracuje 60 pracovních dnů a vznikne jí nárok), ale bohužel pracovnice již v září znovu onemocněla a do práce již nenastoupila (zřejmě nastoupí na mateřskou dovolenou).

Jakým