dnes je 23.3.2019
Input:

Přečerpaná dovolená

9.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.17 Přečerpaná dovolená

Ing. Růžena Klímová

Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.

Priklad

Příklad

Zaměstnankyně má v důsledku dlouhodobé nemoci krácenou dovolenou o 2,5 dne. Veškerou dovolenou však již vyčerpala. Jakým průměrem se vypočte náhrada mzdy a kdy se srážka provede?

Zaměstnavatel je povinen po skončení každého kalendářního roku provést bilanci čerpání dovolené a převést zůstatky dovolené z běžného roku do roku následujícího. Současně zjistí překročení nároku na dovolenou u některých zaměstnanců, a to zpravidla v lednu následujícího roku. V případě překročení nároku na dovolenou sráží bez souhlasu zaměstnance náhradu mzdy za počet dnů přečerpané dovolené. Srážka bude provedena bez souhlasu zaměstnance ve mzdě za leden. Pokud bilanci nároku a čerpání dovolené zaměstnavatel provádí v prosinci, provede se i srážka ve mzdě za prosinec.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci