Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Přečerpaná dovolená

6.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.17 Přečerpaná dovolená

Ing. Růžena Klímová

Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.

Priklad

Příklad

Zaměstnankyně má v důsledku dlouhodobé nemoci krácenou dovolenou o 2,5 dne. Veškerou dovolenou však již vyčerpala. Jakým průměrem se vypočte náhrada mzdy a kdy se srážka provede?

Zaměstnavatel je povinen po skončení každého kalendářního roku provést bilanci čerpání dovolené a převést zůstatky dovolené z běžného roku do roku následujícího. Současně zjistí překročení nároku na dovolenou u některých zaměstnanců, a to zpravidla v lednu následujícího roku. V případě překročení nároku na dovolenou sráží bez souhlasu

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: