Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravidla pro výplatu sirotčího důchodu po ukončení studia

7.7.2017, Zdroj: ČDS, ČSSZ

Pokud Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí sirotčí důchod, potrvá jeho výplata při splnění zákonem stanovených podmínek i během července a srpna. V případě ukončení vysokoškolského studia je sirotčí důchod vyplácen jen ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno.

Letní měsíce jsou obdobím, kdy ČSSZ převážně zasílá sirotkům-absolventům rozhodnutí o odnětí jejich sirotčího důchodu. Je to z toho důvodu, aby ověřila, zda studium příjemců sirotčích důchodů trvá, a je tedy splněna jedna z podmínek nároku na něj. Další podmínkou trvání jeho výplaty je, že sirotek dosud nedosáhl věkové hranice 26 let.

Ukončení povinné školní docházky

Pokud je sirotek po skončení povinné školní

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz