Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravidla při provádění srážek z příjmů

24.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.13.2 Pravidla při provádění srážek z příjmů

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 2045 až 2047 NOZ – dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů

  • § 145 až 150 ZP – srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu

 

2011–2012    2013    2014–2016   2017–27. 2. 2017   od 28. 2. 2017  
Výše srážek ze mzdy na základě dohody byla omezena stejnou výší jako při výkonu rozhodnutí tímto způsobem dle OSŘ. Ve větším rozsahu bylo možné srážky ze mzdy provést, jen nešlo-li o srážky ve prospěch zaměstnavatele a nebylo-li tím ohroženo provádění jiných srážek ze mzdy, ani tím nebyly tyto srážky zkráceny (dle § 148 odst. 2 ZP).   Dluh je možné zajistit dohodou o srážkách ze mzdy maximálně do výše nepřesahující polovinu příjmů zaměstnance. Zaměstnavatel musí tak při srážkách na základě dohody současně sledovat oba limity. Ve větším rozsahu již není možné srážky provést, tato možnost byla ze ZP vypuštěna.   Od 28. 2. 2017 zrušeno novelou občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. omezení polovinou příjmů zaměstnance.  
Neexistovala právní úprava pojistného na důchodové spoření.    § 147 odst. 1 písm. a) ZP se výslovně uvádí, že vedle daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti smí zaměstnavatel srazit též pojistné na důchodové spoření.    V souvislosti s ukončením důchodového spoření s účinností od 1. 1. 2016 zákonem č. 376/2015 Sb. došlo doprovodným zákonem č. 377/2015 Sb. k promítnutí těchto změn i do souvisejících právních předpisů. V ZP se tak stalo ke dni 1. 1. 2017.  
V souvislosti s výkonem rozhodnutí (exekucí) se zákoník práce zmiňoval vždy o jeho nařízení (soudem, soudním exekutorem, správcem daně apod.)   Zákoník práce připouští i vedení výkonu rozhodnutí (exekuce), a to ve vztahu k soudnímu exekutorovi.  
Dohoda o srážkách ze mzdy se uzavírala v režimu § 146 ZP k uspokojení závazku zaměstnance vůči třetí osobě nebo k úhradě členských odborových příspěvků) a § 327 ZP (v případě, že věřitelem byl zaměstnavatel) nebo § 551 ObčZ (ve vztahu k pohledávce výživného).   Dohoda o srážkách ze mzdy (rozuměj dále též platu a jiných příjmů) se uzavírá podle § 2045 NOZ (a může jít i o dohodu o srážkách ze mzdy mezi zaměstnancem a třetí osobou odlišnou od zaměstnavatele, aniž by to bylo jen ve prospěch výživného). Ustanovení § 327 ZP bylo zrušeno.