Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravděpodobná výše pojistného na sociální zabezpečení

13.3.2017, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer

V jakých případech se použije tzv. pravděpodobná výše pojistného na sociální zabezpečení a jakým způsobem se stanoví? Odpověď naleznete v následujícím příspěvku.

Jestliže zaměstnavatel nesplnil povinnost podat stanovený přehled o vyměřovacím základu nebo jestliže OSVČ nesplnila povinnost podat stanovený přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a tato povinnost nebyla splněna ani ve lhůtě určené příslušnou OSSZ v písemné výzvě, může okresní správa sociálního zabezpečení stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz