Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pracovněprávní aktuality od 1. 4. 2017

17.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Pracovněprávní aktuality od 1. 4. 2017

Verlag Dashöfer

Dne 1. dubna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 93/2017, kterým dochází ke změnám v zákoně o zaměstnanosti, v zákoně o inspekci práce a v zákoníku práce. Jeho cílem je transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/67/EU, o prosazování směrnice 96/71/ES, o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012, o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

Změny v zákoně o inspekci práce se týkají především působnosti a postupů ze strany orgánů inspekce práce k realizaci pravidel vyplývajících z evropské směrnice.

Zákon o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli v § 136 ZZ povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Splnění povinnosti se nevyžaduje, splnil-li zaměstnavatel povinnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění. Nově se tato povinnost vztahuje také na zaměstnavatele usazeného v jiném členském státu Evropské unie, který v rámci nadnárodního poskytování služeb vyslal svého zaměstnance k dočasnému výkonu práce do České republiky. Platí, že doklady, jimiž je plněna tato povinnost, musejí být přeloženy do českého jazyka.

Další změna, která se týká zákona o zaměstnanosti, přináší zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě, a to z dosavadních 8 800 Kč na 9 500 Kč. Podle přechodných ustanovení platí, že:

  • poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě za čtvrté kalendářní čtvrtletí