Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Práce v noci

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.11 Práce v noci

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Prací v noci je práce konaná mezi 22. a 6. hodinou [ § 78 odst. 1 písm. k) ZP ].

Zaměstnanci pracující v noci

Zaměstnanci, kteří v této době odpracují pravidelně nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně, jsou z hlediska zákoníku práce pokládáni za zaměstnance pracující v noci [ § 78 odst. 1 písm. l) ZP ]. To má své důsledky, protože podle ustanovení § 94 u těchto zaměstnanců:

  • délka směny nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,

  • není-li to z provozních důvodů možné, musí zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v průběhu 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž se vychází z pětidenního pracovního týdne,

  • je zaměstnavatel povinen zajistit, aby byl zaměstnanec vyšetřen před vznikem pracovního poměru poskytovatelem pracovnělékařských služeb (dle § 59 zákona č. 373/2011 Sb.). Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována. Náklady na vstupní lékařskou prohlídku, která má posoudit zdravotní způsobilost osoby ucházející se o zaměstnání, v němž má vykonávat práci v noci, uhradí