Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti mzdové účetní po ukončení kalendářního roku

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1 Povinnosti mzdové účetní po ukončení kalendářního roku

Ing. Růžena Klímová

.

Činnost Termín 
Vystavit na žádost poplatníka doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani a daňového zvýhodnění a uchovat si kopii vystaveného dokladu (§ 38j odst. 3 ZDP)  Do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance  
Vystavit na žádost poplatníka potvrzení o zdanitelných příjmech plynoucí z dohody o provedení práce, které byly zdaněny srážkovou daní a uchovat kopii vystaveného dokladu  Do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance  
Písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů na sociální zabezpečení za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné (§ 15a zákona č. 589/1992 Sb.)  Do 8 dnů od podání žádosti zaměstnance  
Zpracovat roční mzdový list a uložit do archivu (§ 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.). Archivaci je možné od 1. 7. 2012 provádět též digitálně. Od roku 2015 je povinnou přílohou mzdového listu též roční zúčtování provedené na žádost poplatníka.  Po ukončení kalendářního roku  
Provést archivaci ostatních dokladů (evidence docházky, žádosti o neplacené volno atd.) Archivaci je možné od 1. 7. 2012 provádět též digitálně.  Po ukončení kalendářního roku  
Zpracovat evidenci o dobách uvedených v § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. (příjmy, které vyloučily tzv. omluvné důvody) [dle § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb.]  Po ukončení kalendářního roku  
Shromáždit doklady pro provedení ročního zúčtování (§ 38ch odst. 3 ZDP)  Do 15. 2. následujícího roku  
Provést na žádost zaměstnance roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 38ch odst. 4 ZDP)  Do 31. 3. následujícího roku  
Vrátit přeplatek z ročního zúčtování, je-li vyšší než 50 Kč (§ 38ch odst. 5 ZDP)  Nejpozději se zúčtováním mzdy na březen