Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnost poplatníka podat daňové přiznání

20.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11 Povinnost poplatníka podat daňové přiznání

Ing. Renata Konvičná, Jaroslava Pfeilerová

Poplatník, který je povinen podat daňové přiznání

Daňové přiznání je povinen podat v souladu s § 38g ZDP každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná:

  • o příjmy od daně osvobozené nebo

  • o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby.

Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu, tj. poplatník s příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 nebo poplatník s příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP.

Dále je povinen podat daňové přiznání poplatník – nerezident, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, kterému byly vyplaceny, nebo jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly plátcem zúčtovány v jeho prospěch (tzv. dlužnou mzdu).

Dále je daňové přiznání povinen podat poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatných plnění (darů) poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP. Hodnotu těchto darů je možno uplatnit jen v daňovém přiznání a nikoliv v rámci ročního zúčtování.

Podle § 38g odst. 4 ZDP je povinen podat daňové přiznání i poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně. Tzn. daňové přiznání za rok 2014 je povinen podat jen ten poplatník, jehož úhrn příjmů za zdaňovací období přesáhne stanovený roční limit pro solidární zvýšení daně (poplatník, jemuž byly v průběhu zdaňovacího období u zaměstnavatele zvyšovány zálohy na daň o solidární zvýšení, ale úhrn jeho příjmů nepřekročil roční limit, není povinen podat daňové přiznání). Limit pro solidární zvýšení daně činí pro rok 2014 částku1 245 216 Kč, pro rok 2015 částku 1 277 328 Kč.

Nově je povinen podle § 38g odst. 5 ZDP podat daňové přiznání také poplatník, jehož plátce oznámil dlužnou částku na dani vzniklou zaviněním