Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Posuzování členů orgánů právnické osoby ve vztahu ke zdravotnímu pojištění

6.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.6 Posuzování členů orgánů právnické osoby ve vztahu ke zdravotnímu pojištění

Ing. Růžena Klímová

Od roku 2008 došlo k zásadní změně v posuzování členů orgánů právnické osoby ve vztahu ke zdravotnímu pojištění. Pokud takovému členu plynou příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, je považován pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance.

K dalšímu zpřesnění došlo k 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že i jednoosobový orgán má svého člena, a proto každý jednatel je vždy členem statutárního orgánu právnické osoby.

V souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb. však může být funkce člena statutárního orgánu vykonávána bezplatně. Z výše uvedeného pak vyplývá několik situací, které mohou přicházet v úvahu v souvislosti s výkonem funkce jednatele.

1. Smlouva o výkonu funkce jednatele je bezúplatná.

Pokud je funkce vykonávána bezplatně, pak nevzniká účast na zdravotním pojištění a zaměstnavatel (společnost s ručením omezeným) neřeší odvod pojistného a sám pojištěnec je povinen odvádět zdravotní pojištění příslušné zdravotní pojišťovně.

Ačkoliv je výkon funkce bezplatný, může v praxi nastat situace, kdy valná hromada schválí mimořádnou odměnu jednateli s. r. o. Bez ohledu na její výši je nutné odvést zdravotní pojištění, a to s respektováním minimálního vyměřovacího základu. Současně je nutné jednatele přihlásit k účasti na zdravotním pojištění, a to od kalendářního měsíce, do kterého mu bude odměna zúčtována. Přihlášen ke zdravotnímu pojištění zůstává pak po celou dobu výkonu funkce jednatele, z čehož vyplývá povinnost zaměstnavatele měsíčně odvádět