Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poskytování nadstandardní výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

31.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.10 Poskytování nadstandardní výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Ing. Růžena Klímová

Pokud zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) jen do výše stanovených limitů, neodvádí se z vyplacené náhrady mzdy pojistné ani daň. V případě, že je poskytnuta náhrada vyšší, maximálně do výše průměrného hodinového výdělku, odvádí z této nadlimitní výše pojistné i daň.

Priklad

Příklad

Zaměstnanec má průměrný výdělek 475,95 Kč. Má podepsáno Prohlášení poplatníka daně z příjmů, kde neuplatňuje žádné slevy s výjimkou slevy na poplatníka. Zaměstnavatel stanovil v kolektivní smlouvě právo zaměstnance na doplatek náhrady mzdy do výše průměrného výdělku za všechny pracovní dny v rámci 14denního období DPN. Zaměstnanec v rámci tohoto období měl plánováno 10 směn po 8 hodinách, z toho první tři směny jsou karenční dobou.

Přiznaná zákonná výše náhrady činila  7 (směn) × 8 × 163,11 = 9 134,16, zaokr. 9 134 Kč  
Nadstandardní výše náhrady za první 3 dny  3 × 8 × 475,95 (průměrný výdělek) = 11 422,80 Kč  
Nadstandardní výše náhrady za další dny  7 × 8 × (475,95 – 163,11) = 17 519,04 Kč  
Celková nadstandardní výše náhrady  11 422,80 + 17 519,04 = 28 942 Kč  
Zaměstnanec má ještě v měsíci, kdy je mu náhrada likvidována, další příjem za výkon práce ve výši 35 790 Kč. Při výpočtu celkové mzdy se uplatní následující postup.