dnes je 11.12.2019
Input:

Poplatník s učiněným Prohlášením k dani z příjmů

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.2 Poplatník s učiněným Prohlášením k dani z příjmů

Ing. Olga Krchovová

Učiní-li zaměstnanec Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, nezávisle na výši jeho příjmu ze závislé činnosti, veškeré jeho příjmy podléhají zálohové dani, výjimkou jsou pouze nerezidenti, u kterých nevzniká pracovněprávní vztah (jednatelé, členové kolektivních orgánů).

Daňový základ pro zálohovou daň se v souhrnu u jednoho zaměstnance v rámci měsíčního zúčtování mezd zaměstnavatele zaokrouhluje na stokorunu nahoru.

Priklad

Příklad 1 – pracovní poměr

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr s příjmem 4 500 Kč měsíčně, dohodl si se zaměstnavatelem kratší pracovní dobu. U zaměstnavatele učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a uplatňuje základní slevu na poplatníka. Z hlediska zdravotního pojištění se jedná o pojištěnce státu, což zaměstnanec doložil rozhodnutím o přiznání starobního důchodu.

Příjem v měsíci  4 500 Kč  
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem  4 500 × 13,5 % = 607,50, zaokr. 608 Kč
608 : 3 = 202,67, zaokr. 203 Kč
608 – 203 = 405 Kč  
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem   203 Kč  
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem  4 500 × 25 % = 1 125 Kč  
Sociální pojištění hrazené zaměstnancem  4 500 × 6,5 % = 292,50, zaokr. 293 Kč  
Daňový základ  4 500 + 405 + 1 125 = 6 030 Kč  
Daňový základ zaokrouhlený na 100 Kč nahoru  6 100 Kč  
Záloha daně 15 %  915 Kč  
Základní sleva  2 070 Kč  
Záloha daně po slevě  0 Kč  
Čistá mzda  4 500 – 203 – 293  = 4 004 Kč  
Priklad

Příklad 2 – student, dohoda o provedení práce

Zaměstnanec má uzavřenou dohodu o provedení práce na 300 hodin. Odměna v jednom kalendářním měsíci činí 10 000 Kč. Zaměstnanec učiní Prohlášení poplatníka daně z příjmů, uplatňuje základní slevu na poplatníka a slevu na studenta (doloženo potvrzení o studiu).

Příjem v měsíci  10 000 Kč  
Zdravotní pojištění  0  
Nemocenské pojištění  0  
Daňový základ  10 000 Kč  
Záloha daně 15 %  1 500 Kč  
Základní sleva  2 070 Kč  
Sleva na studenta  335 Kč  
Záloha daně po slevě  0  
Čistá mzda  10 000 Kč  
Priklad

Příklad 3 – člen orgánu právnické osoby, daňový nerezident

Člen orgánu právnické osoby je daňovým nerezidentem (cizinec z Ukrajiny) a má