dnes je 11.12.2019
Input:

Poplatník s podepsaným Prohlášením

6.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.2 Poplatník s podepsaným Prohlášením

Ing. Růžena Klímová

Od roku 2014 došlo k podstatným změnám ve zdanění příjmů ze závislé činnosti. Má-li poplatník podepsáno Prohlášení, uplatní se vždy záloha daně. Pokud však Prohlášení nepodepíše, je rozhodující druh pracovněprávního vztahu. Jedná-li se o poplatníka bez Prohlášení, který pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s měsíční odměnou do 10 000 Kč, uplatní se srážková daň. U ostatních pracovněprávních vztahů bez ohledu na výši zdanitelného příjmu a u DPP nad 10 000 Kč se vždy uplatní záloha daně.

Priklad

Příklad 1 – pracovní poměr

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr s příjmem 4 500 Kč měsíčně, protože si dohodnul se zaměstnavatelem kratší pracovní dobu. Nemá jiného plátce, a proto podepsal Prohlášení. Z hlediska zdravotního pojištění se jedná o pojištěnce státu, což doložil rozhodnutím o přiznání starobního důchodu.

Příjem v měsíci  4 500 Kč  
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem  4 500 × 13,5 % = 607,50, zaokr. 608 Kč
608 : 3 = 202,67, zaokr. 203 Kč
608 – 203 = 405 Kč  
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem  203 Kč  
Nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem  4 500 × 25 % = 1 125 Kč  
Nemocenské pojištění hrazené zaměstnancem  4 500 × 6,5 % = 292,50, zaokr. 293 Kč  
Daňový základ  4 500 + 405 + 1 125 = 6 030 Kč  
Daňový základ zaokrouhlený na 100 Kč nahoru  6 100 Kč  
Záloha daně 15 %  915 Kč  
Základní sleva  2 070 Kč  
Záloha daně po slevě  0 Kč  
Čistá mzda  4 500 – 203 – 293  = 4 004 Kč  
Priklad

Příklad 2 – student, dohoda o provedení práce

Zaměstnanec má uzavřenou dohodu o provedení práce na 300 hodin. Odměna v jednom kalendářním měsíci činí 10 000 Kč. Protože nemá jiného plátce, podepíše Prohlášení. Navíc doloží, že je studentem školy.

Příjem v měsíci  10 000 Kč  
Zdravotní pojištění  0  
Nemocenské pojištění  0  
Daňový základ  10 000 Kč  
Záloha daně 15 %  1 500 Kč  
Základní sleva  2 070 Kč  
Sleva na studenta  335 Kč  
Záloha daně po slevě  0  
Čistá mzda  10 000 Kč  
Priklad

Příklad 3 – člen orgánu právnické osoby, daňový nerezident

Člen orgánu právnické osoby je daňovým nerezidentem (cizinec z Ukrajiny) a má podepsáno Prohlášení poplatníka. Odměna činí 35 000 Kč měsíčně.

U odměny člena orgánu právnické osoby, který je daňovým nerezidentem z Ukrajiny, se uplatňuje srážková daň ve výši 15 % bez ohledu na výši odměny. K podepsanému Prohlášení se nepřihlíží.

Členem orgánu právnické osoby je i jednatel a