dnes je 21.4.2021

Input:

Poplatník bez učiněného Prohlášení k dani z příjmů

2.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.1 Poplatník bez učiněného Prohlášení k dani z příjmů

Ing. Olga Krchovová

Příjmy ze závislé činnosti jsou zdaněny u zaměstnanců bez učiněného Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti srážkovou daní v případě, že se jedná o příjmy

  1. plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
  2. v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Tato částka je aktuálně 3 500 Kč.

Základ daně tvoří příjem zaměstnance, v případě souběhu příjmů podle bodu a) a b) se zdaňuje (a zaokrouhluje) každý typ příjmu samostatně.

Příjmy, které přesahují uvedené limity, se zdaňují zálohovou daní, může tedy docházet k souběhu dvou typů daně u jednoho zaměstnance.

Přehled změn u příjmů zdaňovaných srážkovou daní

2014–2017 2018–30. 4. 2019 1. 5. 2019–2020 2021 
Srážkové dani podléhají pouze příjmy na základě dohody o provedení práce (DPP) u poplatníků bez podepsaného Prohlášení do výše 10 000 Kč měsíčně.  U poplatníků bez učiněného Prohlášení podléhají srážkové dani příjmy:
  • plynoucí na základě DPP, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo

  • v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.

 
U poplatníků bez učiněného Prohlášení podléhají srážkové dani příjmy:
  • plynoucí na základě DPP, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo

  • v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 3 000 Kč.

 
U poplatníků bez učiněného Prohlášení podléhají srážkové dani příjmy:
  • plynoucí na základě DPP, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo

  • v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 3 500 Kč.

 
Priklad

Příklad 1 – pracovní poměr s příjmem 4 500 Kč

Poplatník má uzavřen pracovní poměr a jeho měsíční příjem činí 4 500 Kč. Prohlášení poplatníka daně z příjmů nemá učiněno. Zaměstnavateli doložil potvrzení o úhradě zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu od druhého zaměstnavatele.

Příjem v měsíci  4 500 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele  4 500 × 13,5 % = 607,50, zaokr. 608 Kč
608 : 3 = 202,67, zaokr. 203 Kč
608 – 203 = 405 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance  203 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnavatele  4 500 × 24,8 % = 1 116 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnance  4 500 × 6,5 % = 292,50, zaokr. 293 Kč  
Daňový základ  4 500 Kč  
Záloha daně 15 %  4 500 × 15 % = 675 Kč  
Čistá mzda  4 500 – 203 – 293 – 675 = 3 329 Kč  
Priklad

Příklad 2 – DPP s odměnou do 10 000 Kč

Zaměstnanec pracuje na dohodu o provedení práce s odměnou ve výši 8 000 Kč a nemá učiněno Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Příjem v měsíci  8 000 Kč  
Zdravotní pojištění  0  
Sociální pojištění  0  
Daňový základ  8 000 Kč  
Srážková daň  1 200 Kč  
Čistá mzda  6 800 Kč  
Priklad

Příklad 3 – DPP s odměnou nad 10 000 Kč

Zaměstnanec pracuje na dohodu o provedení práce a neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Měsíční odměna činí 18 000 Kč.

Příjem v měsíci  18 000 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance  18 000 × 13,5 % = 2 430 Kč,
2 430 : 3 = 810 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele  1 620 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnance  6,5 % × 18 000 = 1 170 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnavatele  24,8 % × 18 000 = 4 464 Kč  
Daňový základ  18 000 Kč  
Záloha daně 15 %  18 000 x 15 % = 2 700 Kč  
Čistá mzda  18 000 – 810 – 1 170 – 2 700 = 13 320 Kč  
Priklad

Příklad 4 – pracovní poměr s příjmem zakládajícím účast na NP

Zaměstnanec má smluvní mzdu ve výši 4 000 Kč s úvazkem 10 hodin týdně. U plátce neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Doložil potvrzení, že u jiného plátce je zdravotní pojištění hrazeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Příjem v měsíci  4 000 Kč  
Zdravotní pojištění  4 000 × 13,5 % = 540 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance  540 : 3 = 180 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele  540 – 180 = 360 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnance  4 000 × 6,5 % = 260 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnavatele  4 000 × 24,8 % = 992 Kč  
Daňový základ  4 000 Kč  
Záloha daně 15 %  4 000 x 15 % = 600 Kč  
Čistá mzda  4 000 – 180 – 260 – 600 = 2 960 Kč  
Priklad

Příklad 5 – DPČ s nízkým příjmem nezakládajícím účast na NP

Poplatník pracuje na dohodu o pracovní činnosti s pevně sjednanou odměnou 2 200 Kč za měsíc a rozsahem výkonu práce 5 hodin týdně. Neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Příjem v měsíci  2 200 Kč  
Zdravotní pojištění  0  
Sociální pojištění  0  
Daňový základ  2 200 Kč  
Srážková daň 15 %  330 Kč  
Čistá mzda  2 200 – 330 = 1 870 Kč  
Priklad

Příklad 6 – dvojí základ daně u zaměstnance

Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a pracuje na základě pracovního poměru se stanovenou mzdou ve výši 4 000 Kč. U téhož plátce pracuje i na dohodu o provedení práce s odměnou ve výši 8 000 Kč. Je pojištěncem státu (doložil potvrzení o pobírání invalidního důchodu).

U příjmu z pracovního poměru bude uplatněna záloha daně:

Příjem v měsíci  4 000 Kč  
Zdravotní pojištění  4 000 × 13,5 % = 540 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance  540 : 3 = 180 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele  540 – 180 = 360 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnance  4 000 × 6,5 % = 260 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnavatele  4 000 × 24,8 % = 992   
Daňový základ  4 000 Kč  
Záloha daně 15 %  4 000 x 15 % = 600 Kč  
Čistá mzda  4 000 – 180 – 260 – 600 = 2 960 Kč  

U příjmu z DPP bude uplatněna srážková daň:

Příjem z DPP  8 000 Kč  
Zdravotní pojištění  0  
Sociální pojištění  0  
Daňový základ  8 000 Kč  
Srážková daň  1 200 Kč  
Čistá mzda z DPP  6 800 Kč  

.

Čistá mzda celkem za měsíc  2 960 + 6 800 = 9 760 Kč  
Priklad

Příklad 7 – souběh DPČ a DPP u zaměstnance

Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a pracuje na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) se stanovenou odměnou ve výši 2 400 Kč. U téhož plátce pracuje i na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou ve výši 10 000 Kč. Je pojištěncem státu (doložil rozhodnutí o přiznání starobního důchodu).

A) Odměny byly vyplaceny ve sjednané výši.

B) Odměna z DPČ byla navýšena na částku 3 500 Kč.

C) Odměna z DPČ byla navýšena na částku 3 600 Kč.

D) Odměna z DPP byla navýšena na částku 10 500 Kč, odměna z DPČ byla navýšena na částku 2 900 Kč.

E) Odměna z DPP byla navýšena na částku 11 000 Kč), odměna z DPČ byla navýšena na částku 3 600 Kč.

A) Odměny byly vyplaceny ve sjednané výši.

 DPP DPČ 
Příjem  10 000 Kč  2 400 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance    
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele    
Sociální pojištění za zaměstnance    
Sociální pojištění za zaměstnavatele    
Daňový základ  10 000 Kč  2 400 Kč  
Zálohová daň 15 %    
Srážková daň 15 %  1 500 Kč  360 Kč  
Čistá odměna  8 500 Kč  2 040 Kč  

Čistá odměna celkem za měsíc= 8 500 + 2 040 = 10 540 Kč

B) Odměna z DPČ byla navýšena na částku 3 500 Kč.

 DPP  DPČ 
Nahrávám...
Nahrávám...