Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pokyn GFŘ D-22

24.2.2015, Zdroj: Finanční správa

Generální finanční ředitelství vydalo pokyn D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.

Tento pokyn nahrazuje pokyn GFŘ D-6 a lze jej poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2014.

Pokyn GFŘ 4-22 obsahuje doplňující informace a vysvětlení k vybraným paragrafům zákona o daních z příjmů po rozsáhlé novele, která byla přijata na ronci roku 2014.

Pozornost je nutné věnovat následujícím bodům, u kterých došlo ke změně oproti úpravě v pokynu D-6:

  • majetkový prospěch při ezúroční zápůjčce nebo výppůjčce - § 3 odst. 4 písm. j) ZDP
  • sjednaný úrok v případě bezúročních zápůjček poskytnutých od 1. 1. 2015 u § 6 odst. 3 a § 6 odst. 9 písm. v)
  • osvobození bezúplatných příjmů - § 4a písm. m) bod 4
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz