Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnance

7.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.1 Pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Priklad

Příklad 1

Se zaměstnancem byl uzavřen pracovní poměr od 1. 1. 2017, avšak do zaměstnání nastoupil až 2. 1. 2017. Kdy vznikne účast na nemocenském pojištění? Bude se z náhrady mzdy za svátek odvádět pojistné?

Účast na NP vznikne od 1. 1. 2017. Zaměstnavatel musí oznámit OSSZ nástup zaměstnance do zaměstnání do 8  dnů po nástupu do zaměstnání, pokud neuzavře s OSSZ písemnou dohodu o plnění ohlašovacích povinností v jiné době.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec má měsíční mzdu 21 250 Kč. Pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby, která je rovnoměrně rozvržena. Fond pracovní doby zaměstnance v daném měsíci činí 184 hodiny včetně svátku připadajícího na všední den. Za svátek zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Průměrný hodinový výdělek činí 125 Kč.

Poměrná část měsíční mzdy  21 250 : 184 × 176 = 20 326,09, zaokr. 20 326 Kč  
Náhrada za svátek  8 × 125 = 1 000 Kč  
Pojistné za zaměstnance  20 326 + 1 000 = 21 326 Kč
21 326 × 6,5 % = 1 386,19, zaokr. 1 387 Kč  
Priklad

Příklad 3

Se zaměstnancem byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou se stanovenou měsíční mzdou ve výši 18 000 Kč, avšak po 3 dnech byl pracovní poměr v rámci zkušební doby ukončen. Mzda zaměstnance činila jen 1 715 Kč. Bude se ze mzdy zaměstnance odvádět pojistné, přestože zúčtovaný příjem nedosáhl ani částky 2 500 Kč?

Pojistné se odvádět bude, protože se nejedná o zaměstnání malého rozsahu. Stanovená mzda činila 18 000 Kč.

Priklad

Příklad 4

Se zaměstnancem byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti od 15. 2. 2017 do 11. 7. 2017 se sjednanou odměnou 100 Kč za hodinu. Výkon práce byl sjednán v průměru v jednotlivých týdnech v rozsahu 9 hodin. Jednalo se o výkon práce podle potřeb zaměstnavatele. V jednotlivých měsících mu byly zúčtovány odměny:

únor  1 200 Kč  
březen  3 000 Kč  
duben  800 Kč  
květen  5 000 Kč  
červen  0 Kč  
červenec  2 500 Kč  

Jedná se o zaměstnání malého rozsahu, protože nebyl sjednán měsíční příjem. V případě zaměstnání malého rozsahu vzniká účast na NP jen v těch kalendářních měsících, kdy zúčtovaný příjem dosáhne částky alespoň 2 500 Kč. Pojistné proto bude odvedeno za březen, květen a červenec.

Měsíc Vyměřovací základ Pojistné zaměstnanec NP 6,5 % Pojistné zaměstnavatel NP 25 % 
březen  3 000 Kč  195 Kč  750 Kč  
květen  5 000 Kč  325 Kč  1 250 Kč  
červenec  2 500 Kč  163 Kč  625 Kč  

Zaměstnavatel oznámí nástup zaměstnance do zaměstnání OSSZ do 20. 4. 2017, jako datum nástupu uvede 15. 2. 2017 (tento den začal pracovat) a současně označí v závazném formuláři, že se