Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pojistné na sociální zabezpečení

1.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5
Pojistné na sociální zabezpečení

JUDr. František Vlasák

Problematiku pojistného na sociální zabezpečení (dále také „pojistné”) upravují dva základní právní předpisy:

• zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZPSZ”), který obsahuje základní úpravu pojistného (okruh poplatníků, způsob výpočtu, způsob odvodu apod.) a

• zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje některé otázky provádění a kontroly odvodu pojistného a úpravu řízení o pojistném.

Doplňkovým právním předpisem dílčího významu je vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistné na sociální zabezpečení je spolu s daní z příjmů a pojistným na veřejné zdravotní pojištění jednou ze tří plateb,