dnes je 12.12.2019
Input:

Podmínky pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

20.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1 Podmínky pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Podmínky pro poskytování náhrady mzdy:

  1. zaměstnání trvá,
  2. zaměstnání založilo účast na nemocenské pojištění,
  3. není překročena podpůrčí doba pro nárok na nemocenské (§ 26 ZNP).
Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec ukončí pracovní poměr k 30. 6. kalendářního roku. V rámci ochranné lhůty bude uznán práce neschopným od 5. 7. kalendářního roku.

Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nevzniká, protože zaměstnání skončilo. Pokud bude DPN trvat déle než 14 kalendářních dnů, pak od 15. kalendářního dne mu vznikne nárok na nemocenské.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec má uzavřenou dohodu o pracovní činnosti na dobu neurčitou se sjednanou výší odměny 2 450 Kč měsíčně. V jednotlivých měsících zúčtované odměny dosáhnou částky jen 2 450 Kč nebo nižší.

Takový zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění a nebude mít v případě pracovní neschopnosti nárok na náhradu odměny při DPN. Jedná se o zaměstnání malého rozsahu podle § 7 ZNP.

Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, kdy zaměstnanec vykonává zaměstnání, avšak sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc je nižší než rozhodný příjem, nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Pro rok 2018 činí rozhodný příjem 2 500 Kč měsíčně. Pokud však v některém měsíci zúčtovaný příjem dosáhne částky alespoň výše rozhodného příjmu, bude zaměstnanec v tomto měsíci účasten nemocenského pojištění a bude mít v případě dočasné pracovní neschopnosti nárok na náhradu mzdy při DPN.

Priklad

Příklad 3

Zaměstnankyně má pracovní poměr na zkrácený úvazek a sjednaná mzda činí 2 300 Kč. Od počátku roku měla vždy jen zúčtovaný příjem 2 300 Kč, avšak v dubnu jí zaměstnavatel zúčtoval též odměnu a celková výše mzdy dosáhla částky 3 500 Kč. Současně však zaměstnankyně byla uznána práce neschopnou od 28. 4. do 31. 5. kalendářního roku. Dne 28. 4. neodpracovala nic ze své směny.

Počátek 14denního období začíná dnem 28. 4. a trvá do 11. 5. Pro účely poskytování náhrady mzdy je nutné znát její harmonogram směn na příslušné období. Předpokládejme, že zaměstnankyně pracuje pravidelně 2 dny v týdnu v rozsahu 3 hodiny denně. Na celé období 14 dnů jí připadnou pouze 4 směny, přičemž za první tři dny náhradu mzdy neobdrží. Za čtvrtý a další pracovní den jí náleží náhrada mzdy za 3 hodiny denně. Celkem obdrží náhradu mzdy za 3 hodiny. Tím bude celý její nárok z hlediska náhrady mzdy při DPN vyčerpán. Od 12. 5. jí bude náležet nemocenské.

Priklad

Příklad 4

Pracující důchodce má uzavřen pracovní poměr od 1. 3. do 30. 11. kalendářního roku se stanovenou mzdou ve výši 15 000 Kč měsíčně. Směny má rozvrženy rovnoměrně vždy po 8 hodinách. Ode dne vzniku pracovního poměru do konce září bude několikrát nemocen tak, že vyčerpá 70 kalendářních dnů z podpůrčí doby. V říjnu bude nemocen od 1. 10. do 29. 10. kalendářního roku.

Nárok na náhradu mzdy při DPN mu vznikne, protože i pro poživatele