Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podezření ze švarcsystému

11.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díky správně sepsaným smlouvám a nastaveným pravidlům při spolupráci s OSVČ může zaměstnavatel rizika nařčení ze švarcsystému minimalizovat.

Při spolupráci s OSVČ by smlouva i samotná spolupráce měly vykazovat znaky obchodní spolupráce dvou samostatných subjektů, to v praxi znamená, že ji oba subjekty vykonávají samostatně, na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Osoba samostatně výdělečně činná by neměla mít „nadřízeného“ ale „kontaktní osobu“ a od kontaktní osoby by měla přijímat objednávky (nikoliv pracovní pokyny).

Činnost by OSVČ měla provádět na objednání (nepravidelně, dle jednotlivých objednávek) a činnost by měla vyvíjet samostatně (měla

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz