dnes je 1.10.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Počítání penále se vrací do běžného režimu

14.9.2020, Zdroj: VZP

Pravidla pro počítání penále se od 22. 9. 2020 mění.

Do 21. září 2020 nevzniká penále za pojistné, které nebylo uhrazeno v období od začátku března do konce srpna 2020. Tuto změnu přinesla novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Od 22. září však už je plátce povinen platit penále za každý kalendářní den prodlení.

Opětovný vznik nároku pojišťovny na penále by měli zaznamenat zejména zaměstnavatelé a osoby bez zdanitelných příjmů. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) totiž nebyly prakticky povinny za březen až srpen 2020 odvádět pojišťovně pojistné – podnikatelům, kteří měli zálohy nižší nebo rovné minimu, byly tyto platby zcela odpuštěny, a ti, kteří měli platby vyšší než minimum, musí rozdílovou částku

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.