Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Plná moc k zastupování zaměstnance obecně

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.32
Plná moc k zastupování zaměstnance obecně

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Plná moc k zastupování zaměstnance obecně

Zaměstnanec …………………… (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo OP, pracovní zařazení)

Věc:

Plná moc k zastupování

 

Já, níže podepsaný ……………, zmocňuji ………………………… (jméno, příjmení),

bytem ………………………, č. OP ……………………, aby mě zastupoval a jednal mým jménem v pracovněprávním sporu o převedení na jinou práci, k němuž došlo písemným rozhodnutím zaměstnavatele ze dne ………… (příp. o odejmutí prémií za I. čtvrtletí 2017, o náhradu škody z pracovního úrazu, který se mi stal dne ………… apod.).

Zmocněnec je oprávněn v daném pracovněprávním sporu vykonávat veškerá právní jednání (příp. přijímat

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: