Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Plná moc k převzetí mzdy či platu podle § 142 odst. 6 ZP

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6
Plná moc k převzetí mzdy či platu podle § 142 odst. 6 ZP

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Plná moc k převzetí mzdy či platu podle § 142 odst. 6 ZP

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo)

Věc

Plná moc k převzetí mzdy (platu) za měsíc …. 20..

 

Já, níže podepsaný ……………, zmocňuji svou manželku (partnerku, sestru,…) …………………, bytem ………………………, č. OP ……………………, aby převzala mzdu (plat) za měsíc květen 2017 u mého zaměstnavatele, společnosti ……………… se sídlem ………………………

V ..................... dne ...................

.........................................

podpis zaměstnance

Přijímám zmocnění:

V ……… dne …………..

……………………………

podpis zmocněné osoby

Právní úprava:

Zákon č.

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: