dnes je 2.7.2020

Input:

Plátce daně

14.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8.3 Plátce daně

Jaroslava Pfeilerová

Při vybírání daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti má v ČR významné postavení daňový subjekt označený v zákoně o daních z příjmů jako plátce daně, nebo jako zahraniční plátce daně. Zaměstnanec je sice jako poplatník daně povinen platit daň ze svých příjmů, na druhé straně je to podle ZDP plátce daně (zaměstnavatel), prostřednictvím něhož se daň (záloha na daň) sráží a odvádí správci daně. Daňové břemeno ve svém důsledku dopadá na poplatníka, splnění daňové povinnosti leží ovšem na plátci daně. Zaměstnavatel, který má postavení plátce daně, je povinen srážet z příjmů zaměstnance daňové částky, tj. měsíční zálohy na daň nebo daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby.

Plátce daně

Plátce daně je poplatník, který pod vlastní majetkovou odpovědností správci daně odvádí daň (zálohu na daň) vybranou od jiných poplatníků nebo sraženou jiným poplatníkům (§ 38c ZDP).

Odpovědnost za zdanění z příjmů ze závislé činnosti je přenesena ze zaměstnance (poplatníka) na zaměstnavatele (plátce daně), tj.:

  1. na tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobu, tj. se sídlem na území ČR (právnická osoba) nebo s bydlištěm na území ČR (fyzická osoba), která příjmy ze závislé činnosti poplatníkovi zúčtuje nebo vyplácí,
  2. na plátcovu pokladnu, pokud má plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti organizační jednotku, kde dochází k vybírání nebo srážení daně či záloh na daň a jsou-li v ní uloženy potřebné doklady (místně příslušným správcem daně plátcovy pokladny je finanční úřad v obvodu, v jehož místní působnosti se tato pokladna nachází). Tato definice je jednoznačná a při splnění uvedených podmínek vzniká plátcova pokladna ze zákona (zaměstnavatel nemá na výběr). Plátcova pokladna má pro daňové účely postavení plátce daně (povinnost se registrovat, srážet a odvádět daň podle zvláštní sazby nebo zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti atp.), avšak majetková odpovědnost plátce za jeho pokladny tím zůstává nedotčena (plátcova pokladna není samostatným právním subjektem, a proto nenese majetkovou odpovědnost),
  3. na tuzemského, tzv. ekonomického zaměstnavatele, který je definován jako plátce daně v ustanovení § 6 odst. 2 ZDP. Za zaměstnavatele, který má povinnosti plátce daně, označuje cit. ustanovení osobu se sídlem nebo s bydlištěm na území ČR, tj. českého daňového rezidenta (jako tzv. skutečného ekonomického uživatele pracovní síly), pokud u něj zaměstnanci pronajatí zahraniční osobou (daňovým nerezidentem ČR) vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy za tuto práci jsou jim na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím jejich zahraničního (formálně právního) zaměstnavatele. Z hlediska dalších ustanovení zákona má tento ekonomický zaměstnavatel veškeré