Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oznamovací povinnost poplatníka

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8.3 Oznamovací povinnost poplatníka

Ing. Renata Konvičná

Pokud dojde během roku:

  • ke změně skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň a daně nebo

  • ke změně podmínek pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP,

má poplatník podle § 38k odst. 8 ZDP povinnost tyto změny oznámit prokazatelně plátci daně (např. zápisem v Prohlášení). Oznámení změn musí uskutečnit nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala nebo v němž bylo o změně rozhodnuto. Plátce daně tyto změny zaeviduje změnou ve mzdovém listě.

Příklad

Příklad:

Poplatník, který učinil Prohlášení k dani, měl ve zdaňovacím období roku 2018 příjmy ze závislé činnosti měsíčně ve výši 50 000 Kč, z nichž byly sráženy daňové zálohy, a uplatňoval měsíční daňové zvýhodnění na tři nezletilé děti. Po skončení roku požádal o roční zúčtování.

Zaplatil:

  • pojistné na soukromé životní pojištění ve výši 12 000 Kč,

  • příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 24 000 Kč, uplatnit může 12 000 Kč (měsíčně platil 2 000 Kč, za každý měsíc si může započítat 1 000 Kč),

  • členské příspěvky odborové organizaci ve výši 3 000 Kč,

  • úroky z úvěru od stavební spořitelny na rekonstrukci bytu ve výši 15 000 Kč,

  • 2× daroval bezplatně krev, tj. bezúplatné plnění v hodnotě 6 000 Kč.

Nezdanitelné částky činí celkem 48 000 Kč.

Měsíční mzda za leden až prosinec 2018:

Hrubá mzda  50 000 Kč  
Pojistné placené zaměstnavatelem  17 000 Kč  
Základ pro výpočet zálohy  67 000 Kč  
Zaokrouhleno  67 000 Kč  
Záloha na daň  10 050 Kč  
Měsíční sleva podle § 35ba odst. 1 písm. a)  2 070 Kč  
Záloha po slevě podle § 35ba  7 980 Kč  
Měsíční daňové zvýhodnění (1 267 + 1 617 + 2 017)  4 901 Kč