Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ošetřovné

1.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.16 Ošetřovné

Ing. Růžena Klímová

Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

Nárok na ošetřovné nemají

  • příslušníci,

  • zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,

  • domáčtí zaměstnanci,

  • dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,

  • odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce,

  • pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,

  • zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,

  • zahraniční zaměstnanci,

  • členové kolektivních orgánů právnické osoby.

Priklad

Příklad 1

Manželé jsou rozvedeni, pětileté dítě je v péči matky, která je osamělá. Potřeba ošetřování dítěte trvá 18 dnů.

Bude-li pečovat o dítě matka, má nárok na ošetřovné v délce 16 kalendářních dnů, bude-li pečovat otec, má nárok pouze na 9 dnů, protože nemá v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které nemá ukončenou povinnu školní docházku.

Priklad

Příklad 2

Potřeba ošetřování vznikla dne 10. 6. (pondělí) a trvala 9 kalendářních dnů. Tento den zaměstnankyně odpracovala jednu polovinu pracovní doby, další dobu již ošetřovala dítě.

Ošetřovné náleží od prvního dne potřeby ošetřování, ovšem v tento první den jen v poměrné výši neodpracované doby k celkové plánované pracovní době, tzn. ve výši 1/2.

Priklad

Příklad 3

Matka pečuje o malé dítě, je těhotná a znovu porodila.

Otec dítěte má nárok na ošetřovné po dobu, po kterou manželka nemůže bezprostředně po porodu pečovat o malé dítě, nejvýše však za dobu 9 dnů.

Priklad

Příklad 4

Matka, která má malé dítě, čerpá dovolenou. Dítě onemocní v době její dovolené.