Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Opakování pracovněprávních vztahů z pohledu zdravotního pojištění

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13
Opakování pracovněprávních vztahů z pohledu zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk

Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Opakování pracovněprávních vztahů V souvislosti s přihlašováním a odhlašováním zaměstnanců není ve zdravotním pojištění žádná návaznost na účast zaměstnance na nemocenském pojištění, ale pro tento účel má zdravotní pojištění svoji specifickou právní úpravu, zakotvenou v ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Proto jsou u pracovních smluv přihlašováni zaměstnanci dnem nástupu do práce, což je den uvedený v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, kterým může být i den pracovního klidu. Specificky se postupuje u dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, kdy je zaměstnanec přihlášen ke dni, ve kterém poprvé po uzavření dohody začal vykonávat sjednanou práci a odhlášen dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda sjednána.

Komentář:

Z pohledu plnění oznamovací povinnosti a placení pojistného řeší zaměstnavatelé to zaměstnání, které zakládá účast na zdravotním pojištění, tedy v situacích, kdy:

  • jsou osobě zúčtovány příjmy zdaňované podle § 6 ZDP nebo

  • příjem na dohodu o pracovní činnosti činí alespoň 2.500 Kč nebo na dohodu o provedení práce přesahuje 10.000 Kč. Od data 1. 1. 2015 se ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání sčítají příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.

Zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti skončilo dnem 28. 2., zúčtovaný příjem v obou měsících roku 2018 vždy činil alespoň 2.500 Kč. S účinností od 1. 3. byla se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Za této situace byl zaměstnanec přihlášen u zdravotní pojišťovny z titulu dohody o pracovní činnosti. Protože oba pracovněprávní vztahy na sebe plynule navazují, nemusí zaměstnavatel zaměstnance odhlašovat kódem „O” ke dni 28. 2. a poté přihlašovat kódem „P” k 1. 3., tento krok je nadbytečný. Odhlášení kódem „O” provede zaměstnavatel až při ukončení pracovní smlouvy.

Dohoda o pracovní činnosti skončila ke dni 31. 1. a pracovní smlouva byla uzavřena až od 10. 2.

V tomto případě již musí být uplatněn postup podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., a § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., definující plnění oznamovací povinnosti u těchto