Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu)

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7
Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu)

 JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu)

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo)

Věc:

Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu) za měsíc …….. 20…

 

Já, níže podepsaný ……………, jsem plnou mocí ze dne ………zmocnil svou manželku (partnerku, sestru,…) …………………, bytem ………………………, č. OP ……………………, aby převzala mzdu (plat) za měsíc květen 2017 u mého zaměstnavatele, společnosti ……………… se sídlem ………………………

 

Tímto shora uvedenou plnou moc ze dne………………odvolávám.

 

V ..................... dne ...................

.........................................

podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: