Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědnost plátce daně a oprava chyb

22.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16
Odpovědnost plátce daně a oprava chyb

Jaroslava Pfeilerová

V ustanovení § 38i ZDP je uveden postup při případném sražení vyšší nebo nižší zálohy na daň nebo daně než je stanoveno a při vyplacení nižšího nebo vyššího daňového bonusu než je stanoveno. V ustanovení § 38d odst. 8 ZDP je pak uveden postup při opravách chybně sražené srážkové daně.

Tabulka 1 – Opravy záloh na daň a daně ze závislé činnosti

Pojem Vysvětlení
§ 38i odst. 1 ZDP – sražení vyšší zálohy a vyplacení nižšího měsíčního bonusu než mělo být Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen měsíční daňový bonus nižší, než měl být, vrátí plátce vzniklý rozdíl, pokud neuplynula lhůta pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen „VDA”) za toto zdaňovací období. O vrácenou částku na záloze nebo o doplacenou částku na měsíčním daňovém bonusu sníží plátce nejbližší odvod záloh.
§ 38i odst. 2 ZDP – sražení vyšší (roční) daně a vyplacení nižšího (ročního) bonusu než mělo být Poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen daňový bonus nižší, než měl být, vrátí plátce vzniklý rozdíl, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání VDA za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl. Plátce daně je povinen nejdříve vrátit tento rozdíl poplatníkovi a poté může podat dodatečné VDA. O tento vrácený rozdíl sníží plátce nejbližší odvod záloh. Jinak má poplatník, kterému nebylo provedeno roční zúčtování, možnost uplatnit nárok na vzniklý rozdíl v daňovém přiznání.
§ 38i odst. 3 ZDP – sražení nižší zálohy a vyplacení vyššího měsíčního bonusu než mělo být Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha nižší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen měsíční daňový bonus vyšší, než měl být, může plátce srazit vzniklý rozdíl ze mzdy, pokud neuplynula lhůta pro podání VDA za toto zdaňovací období. O dodatečně vybranou částku na záloze nebo na měsíčním daňovém bonusu zvýší plátce nejbližší odvod záloh.