Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpočet od dosaženého příjmu

6.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.3 Odpočet od dosaženého příjmu

Ing. Růžena Klímová

Od 1. 1. 2017 se zvýšila platba pojistného na zdravotní pojištění za pojištěnce státu na 920 Kč. Tomu odpovídá výše vyměřovacího základu 6 814 Kč. Odpočet ve výši 6 814 Kč lze uplatnit u:

  • zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců,

  • zaměstnané osoby, která má přiznaný invalidní důchod podle § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a má uzavřen pracovní poměr.

Odpočet lze uplatnit i v případě, kdy uvedené skutečnosti (pracovní poměr, přiznání invalidního důchodu) netrvají po celý kalendářní měsíc. Podmínka více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného