dnes je 23.3.2019
Input:

Odpočet na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7.3 Odpočet na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění

Ing. Renata Konvičná

Jako nezdanitelnou částku podle § 15 odst. 5 ZDP lze uplatnit platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění, které hradí zaměstnanec sám za sebe. Na straně zaměstnavatelů, kteří za své zaměstnance toto spoření hradí, lze příslušné platby zahrnout do daňových výdajů a na straně zaměstnanců je určitá částka hrazená zaměstnavatelem při splnění zákonných podmínek od daňové povinnosti osvobozena.

Výše částky, kterou lze uplatnit

Podle § 15 odst. 5 lze od základu daně ve zdaňovacím období 2017 odečíst částku v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč (za rok 2016 šlo odečíst částku max. ve výši 12 000 Kč) zaplacenou poplatníkem na jeho

  1. penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek, nebo
  2. penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo
  3. doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.

Od roku 2017 lze uplatnit části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek, maximálně do úhrnné výše 24 000 Kč.

Oproti předchozím zdaňovacím obdobím tak došlo k úpravě způsobu výpočtu uznatelné částky – maximální státní příspěvek náleží od 1 000 Kč, započítá se tedy částka, která v jednotlivých měsících překročí 1 000 Kč. Tento způsob příznivěji zohledňuje jednorázové příspěvky.

Zánik připojištění, spoření či pojištění

Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové plnění a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nebo pokud bylo poplatníkovi vyplaceno částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné