Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o vzdělávání sester

21.6.2017, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Senátoři poslali novelu zákona o vzdělávání sester k podpisu prezidentovi republiky.

Praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka a dětská sestra tak budou mít možnost získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra zkráceným studiem na vyšší odborné škole. Jedná se o systém  4+1, kdy bude uvedeným zdravotnickým pracovníkům možné započítat část dříve absolvované výuky a po úspěšném absolvování přijímacího řízení budou přijati ke studiu do vyššího než prvního ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra. Tento zkrácený způsob studia je plně v souladu se směrnicí o uznávání odborných kvalifikací a se školským zákonem.

Pokud jde o povolání dětské sestry, návrh umožní získat odbornou

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz