dnes je 25.8.2019
Input:

Několik poznámek k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.03
Několik poznámek k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018

Bc. Marcela Srněnská

Podle § 38ch odst. 1 ZDP má zaměstnanec právo požádat písemně svého posledního zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Termín pro vyplnění a podání žádosti o roční zúčtování je 15. únor 2019.

Finanční správa vydala nový tiskopis pro žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Změnou proti minulým zdaňovacím obdobím je rozdělení čtyřstránkového formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „Prohlášení”) na dva samostatné tiskopisy. Pro Prohlášení je platný tiskopis s číslem 25 5457 a pro žádost o roční zúčtování je určen tiskopis č. 25 5457/B. Tiskopisy jsou dostupné na webu Finanční správy.

ELEKTRONIZACE KOMUNIKACE MEZI ZAMĚSTNAVATELEM A ZAMĚSTNANCEM

Od zdaňovacího období 2018 došlo k rozšíření formy komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem v souvislosti s ustanovením § 38k ZDP tak, aby bylo možné využít kromě písemného stvrzení i jiného způsobu projevu vůle poplatníka při uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. Tzn., že zaměstnavatel může komunikovat se svým zaměstnancem i elektronicky prostřednictvím interaktivních formulářů podepsaných zaručeným elektronickým podpisem. Prohlášení k dani a žádost o roční zúčtování daně mohou poplatníci předkládat (podle nového znění zákona „činit”) i nadále v listinné podobě a nově  také v elektronické formě. Uvedená elektronizace souvisí také s ustanovením § 38l ZDP, které definuje způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění. Předepsané doklady v ustanovení § 38l ZDP je umožněno plátci daně předkládat poplatníkem také v elektronické podobě.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ?

Může tak učinit zaměstnanec, který v roce 2018 pobíral příjmy ze závislé činnosti anebo funkční požitky pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou a zároveň nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

KTERÝ ZAMĚSTNANEC MUSÍ PODAT PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB?

Je jím zaměstnanec,

  • který pobíral příjmy ze závislé činnosti od více zaměstnavatelů současně;

  • který má jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč;

  • jehož úhrn příjmů za zdaňovací období přesáhne stanovený roční limit pro solidární zvýšení daně – pro rok 2018 částku 1 438 992 Kč. Zaměstnanec, jemuž byly v průběhu zdaňovacího období u zaměstnavatele zvyšovány zálohy na daň o solidární zvýšení, ale úhrn jeho příjmů nepřekročil roční limit, není povinen podat daňové přiznání.

  • který porušil podmínky pro odpočet nezdanitelné částky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření,

  • který porušil podmínky pro odpočet nezdanitelné částky na soukromé životní pojištění.

VÝHODY ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ PROVEDENÉHO ZAMĚSTNAVATELEM

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, prostřednictvím kterého zaměstnavatel vypořádá celoroční daňovou povinnost u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, má pro samotného zaměstnance velké výhody.