Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nekolidující zaměstnání od 1. 1. 2018

22.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje i limit pro výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Podle zákona o zaměstnanosti zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Od 1. ledna 2018 se horní hranice měsíčního výdělku nebo odměny z tzv. „nekolidujícího zaměstnání“ zvýšila z částky 5 500 Kč o 600 Kč na částku 6 100 Kč.

Podle zákona o zaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen úřadu práce výkon tzv.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz