dnes je 26.10.2020

Input:

Nárok na stravenky a dotované stravování u zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

14.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.304
Nárok na stravenky a dotované stravování u zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Ing. Daniela Lampová

Dotaz

Lze poskytnout zaměstnancům pracujícím na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti:

  • stravenky (pokud odpracují ve dni alespoň 3 hodiny a mají tento benefit sjednaný v dohodě,

  • stravování v závodní jídelně (pokud odpracují ve dni alespoň 3 hod a mají tento benefit sjednaný v dohodě),

a to za stejných podmínek jako zaměstnancům pracujícím ve firmě na hlavní pracovní poměr (55 % ceny stravného lze i tady dát do daňově uznatelných nákladů firmy a u zaměstnance pracujícího na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je osvobozeno od daně a odvodů pojištění)?

Právní předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • bod 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 3 ZP

  • § 236 ZP

Odpověď

Zaměstnavatel může poskytovat příspěvek na stravování zaměstnancům pracujícím na některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Musí však být splněna podmínka přítomnosti zaměstnance během stanovené směny alespoň 3 hodiny (nikoli tedy ve