Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nárok na dovolenou u zaměstnanců s kratší pracovní dobou

23.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mnohdy chybují při výpočtu práva na dovolenou u zaměstnanců s kratší pracovní dobou.

Dle ustanovení § 213 odst. 1 zákoníku práce činí výměra dovolené nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Týdnem dovolené se přitom v souladu s ustanovením § 350a ZP rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů.

Právní úprava umožňuje sjednat nebo ve vnitřním předpisu stanovit výměru dovolené delší, a to nikoliv pouze o týdny, ale též o jednotlivé kalendářní dny, samozřejmě za dodržení principu rovného zacházení se zaměstnanci.

Výše uvedená minimální výměra dovolené neplatí pro zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v ustanovení § 109 odst. 3 ZP (zaměstnanci odměňovaní platem), jejichž dovolená činí 5

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz