Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nárok na dovolenou při přechodu do nového zaměstnání

22.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.53
Nárok na dovolenou při přechodu do nového zaměstnání

Mgr. Jan Vácha

Dotaz

Mám dotaz ohledně nároku na dovolenou u zaměstnance přicházející v průběhu měsíce do nového poměru, který bezprostředně navazuje na předchozí. Zaměstnanec k nám nastoupil 16. 10. 2017 a do 15. 10. 2017 byl nepřetržitě zaměstnán u předešlého zaměstnavatele. Odešel v polovině měsíce a již za měsíc říjen v předešlém zaměstnání nárok na dovolenou nevznikl.

Vím, že u nás do konce roku nebude mít odpracováno 60 kalendářních dní, a tudíž mu nemůžu přiznat i část za 1. 10. 2017 - 15. 10. 2017, tedy 3/12 (6,5 dne) za rok 2017, ale pouze 2/2017 (4 dny) - vycházím u nás z nároku 25 dní. Je tato úvaha správná?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 212 odst. 1 ZP

  • § 212 odst. 3 ZP

  • § 214 ZP

  • § 216 odst. 4 ZP

Odpověď

Přehledné vyřešení Vámi uvedeného případu dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je poměrně snadné a nesporné.

V případě, kdy je zřejmé, že zaměstnanec nebude mít odpracováno v příslušném kalendářním roce u nového zaměstnavatele alespoň 60 dnů, totiž není vůbec nutné řešit, jak je nutno vykládat podmínku bezprostřední návaznosti zaměstnání uvedenou v ustanovení § 212 odst. 3 ZP, neboť toto ustanovení se na daný případ vůbec nebude vztahovat, a zaměstnavatel ho proto nebude aplikovat, neboť toto ustanovení se vztahuje pouze k nároku na dovolenou za kalendářní rok, na který však zaměstnanec nedosáhne.

Zaměstnavatel tak bude muset přistoupit k využití ustanovení § 214 ZP, tj. zjistit, zda zaměstnanci nevznikl nárok na dovolenou za odpracované dny, u něhož je skutečnost, zda pracovní poměr trval 2 měsíce, 2,5 měsíce nebo 3 celé měsíce naprosto irelevantní, neboť tento typ dovolené se poměrně nekrátí z důvodu netrvání pracovního poměru v kalendářním roce celý měsíc, ani se u ní neaplikuje příslušné pravidlo uvedené v § 212 odst. 3 ZP. Relevantní je zde tedy pouze počet odpracovaných dní zaměstnancem, přičemž platí, že za každých 21 odpracovaných dní přísluší zaměstnanci 1/12 dovolené za kalendářní rok, přičemž se při určení počtu odpracovaných dní použije pravidlo uvedené v ustanovení § 212 odst. 1 větě druhé ZP. Pokud tedy zaměstnanec v daném období od 16. 10. 2017 do 31. 12. 2017 odpracuje alespoň 42 směn, budou mu příslušet 2/12 dovolené za kalendářní rok, tj. 2/12 z dovolené ve výměře 25 dní, což je při použití