Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mzdový list

25.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každému zaměstnanci musí být založen mzdový list.

Organizace ho musejí vést ve všech případech příjmů ze závislé činnosti, tzn. i při příjmech za práci společníků a jednatelů s. r. o. a komanditistů komanditních společností, a též při poskytování odměn žákům a studentům v době praktického výcviku (viz § 122 školského zákona).

Náležitosti mzdového listu

Povinné náležitosti mzdového listu stanoví § 38j ZDP. Další náležitosti mzdového listu nejsou povinné, ale jejich účelnost lze dovodit ze zákonů upravujících sociální pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění nebo ze zákoníku práce (pro účely výpočtu průměrného výdělku pro pracovněprávní účely).

Dle § 38j ZDP musí mzdový list pro účely daně obsahovat:

  1. poplatníkovo
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz