Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Minimální vyměřovací základ OSVČ v pevné částce

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2.2 Minimální vyměřovací základ OSVČ v pevné částce

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 5b odst. 2 ZPSZ – minimální vyměřovací základ OSVČ

 

  2012    2013   2014   2015   2016   2017  
Minimální vyměřovací základ v pevné částce u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností    75 420 Kč   77 652 Kč   77 832 Kč   79 836 Kč   81 024 Kč   84 696 Kč  
Minimální vyměřovací základ v pevné částce u OSVČ s vedlejší samostatnou výdělečnou činností    30 168 Kč   31 068 Kč   31 140 Kč   31 944 Kč   32 412 Kč   33 888 Kč  

Komentář:

Minimální vyměřovací základ v pevné částce pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní rok je stanoven zvlášť pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost [podle § 5b odst. 2 písm. a) ZPSZ] a pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost [podle § 5b odst. 2 písm. b) ZPSZ] jako součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu v pevné částce a počtu kalendářních měsíců výkonu příslušné samostatné výdělečné činnosti. V případě výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti se postupuje tak,