Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ v pevné částce

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2.4 Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ v pevné částce

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 14 odst. 6 ZPSZ – minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ v pevné částce

    2012    2013   2014   2015   2016   2017  
Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností    6 285 Kč   6 471 Kč   6 486 Kč   6 653 Kč   6 752 Kč   7 058 Kč  
Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ s vedlejší samostatnou výdělečnou činností    2 514 Kč   2 589 Kč   2 595 Kč   2 662 Kč   2 701 Kč   2 824 Kč  

Komentář:

Minimální měsíční vyměřovací základ v pevné částce pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíc se stanoví ve výši

  • 25 % průměrné mzdy, jde-li o OSVČ