dnes je 25.5.2019
Input:

Lhůty a počítání času ve zdravotním pojištění

29.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2 Lhůty a počítání času ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Jak se počítají ve zdravotním pojištění lhůty? Tato problematika je upravena v ustanovení § 26b ZPVZP. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Příklad

Příklad č. 1:

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní smlouvu od 1. 5., přičemž zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v pondělí dne 2. 5. Tento pracovněprávní vztah byl ukončen dohodou ke dni 31. 7., kdy zaměstnanec naposledy pracoval v pátek dne 29. 7.

Protože lze podle zákoníku práce sjednat jako den nástupu do práce i den pracovního klidu, použije zaměstnavatel při plnění oznamovací povinnosti na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele kódy „P” s datem 1. 5. a „O” s datem 31. 7. Přihlásit a odhlásit tohoto zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do 9. 5. resp. do 8. 8.

Příklad

Příklad č. 2:

Zaměstnanec předložil zaměstnavateli doklad o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně ke dni 18. července.

Za předpokladu, že zaměstnanec zaměstnavateli přiznání důchodu oznámil, vyplývá pro zaměstnavatele povinnost oznámit zdravotní pojišťovně za použití kódu „D” na Hromadném oznámení zaměstnavatele ke dni 18. 7. vznik nároku na platbu pojistného státem, poslední den lhůty ke splnění této povinnosti je 26. 7. Je obecně známou skutečností, že vyřízení některých dávek určitou dobu trvá, proto je zapotřebí mít každý takový případ na zřeteli a oznamovací povinnost splnit ihned poté, jakmile je příslušný doklad k dispozici.

Příklad

Příklad č. 3:

Zaměstnankyně předložila zaměstnavateli doklad o pobírání rodičovského příspěvku od 12. 7.

Pokud na sebe plynule navazuje nástup ženy na mateřskou dovolenou (pobírání peněžité pomoci v mateřství) a pobírání rodičovského příspěvku, pak zaměstnavatel oznámí pouze kódem „M” nástup ženy na mateřskou dovolenou a následně kódem „U” až ukončení pobírání rodičovského příspěvku, vše v zákonné osmidenní lhůtě. Jestliže se však v daném časovém období objeví „mezera”, musí zaměstnavatel na tuto situaci reagovat použitím kódů „U” (ukončení mateřské dovolené) a následně „M” (zahájení pobírání rodičovského příspěvku). Za zaměstnankyni je stát plátcem pojistného po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku, což může být období až do čtyř let věku dítěte.

Příklad

Příklad č. 4:

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce