Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Kolektivní smlouva

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.18.6
Kolektivní smlouva

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Kolektivní smlouva

uzavřená mezi

………..…………………… (označení zaměstnavatele), zastoupeným ………….

a

……………………………… (označení odborové organizace), zastoupenou

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Účelem a obsahem této kolektivní smlouvy je úprava a určení individuálních a kolektivních právních vztahů mezi odborovou organizací …….., zastupující zaměstnance ………(uvést označení zaměstnavatele) na straně jedné a zaměstnavatelem (uvést označení zaměstnavatele) na straně druhé, jejichž dodržování povede k bezkonfliktnímu uspokojování potřeb, práv a zájmů obou smluvních stran.

2. Tato kolektivní smlouva se uzavírá na období od …… do ……….., nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: