Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kam hlavu složit na pracovní cestě

17.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamkoliv - po dohodě se zaměstnavatelem.

Způsob ubytování zaměstnance na pracovní cestě může zaměstnavatel stanovit pro všechny zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců vnitřním předpisem nebo individuálně před pracovní cestou. Jestliže zaměstnavatel žádné podmínky neurčí, je způsob ubytování na zaměstnanci a přísluší mu pak náhrada výdajů ve výši, kterou skutečně za ubytování vynaložil.

Náhrada výdajů za ubytování přísluší zaměstnanci podle § 162 zákoníku práce ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže.  Aby mohly být zaměstnanci uhrazeny výdaje za ubytování, musí se ubytovat u firmy (právnické anebo fyzické osoby), která může ubytovací služby poskytovat. Z dokladu o ubytování by mělo být také zřejmé, která osoba byla

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz