dnes je 26.2.2020

Input:

Investiční pobídky

5.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2 Investiční pobídky

JUDr. Zdeňka Leiblová, Mgr. Monika Chromečková

Pokud zaměstnavatel dostal rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zákona o investičních pobídkách (č. 72/2000 Sb.), může požádat o hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a na rekvalifikaci, případně školení nových zaměstnanců (§ 111 ZZ).

Školení

Školením se pro účely investičních pobídek rozumí teoretické a praktické vzdělávání, získávání znalostí a dovedností pro pracovní zařazení zaměstnanců, které odpovídají požadavkům stanoveným zaměstnavatelem. Školení může být zajišťováno i zaměstnavatelem.

Poskytnutí investiční pobídky

Na poskytnutí investiční pobídky k vytváření nových pracovních míst nebo k rekvalifikaci, příp. školení zaměstnanců, nemá zaměstnavatel ze zákona o zaměstnanosti právní nárok. O poskytnutí hmotné podpory rozhoduje úřad práce, který v případě kladného rozhodnutí uzavře se zaměstnavatelem dohodu o poskytnutí hmotné podpory.

Průměrný podíl nezaměstnanosti

Jedna z podmínek k poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst určena průměrným podílem nezaměstnanosti v dané územní oblasti. Nová pracovní místa musí být vytvořena v územní oblasti, ve které je průměrný podíl nezaměstnanosti za 2 ukončená pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky nejméně o 25 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice, nebo na území zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou podle zákona o investičních pobídkách. Do celkového počtu nově vytvořených míst se zahrnují místa vytvářená po dni předložení záměru získat investiční pobídky.

Výpočet průměrného podílu nezaměstnanosti je odvozen od statistiky sledované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Výše hmotné podpory

Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí:

  • 300 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené ve zvýhodněné průmyslové zóně schválené vládou podle zákona o investičních pobídkách,

  • 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice,

  • 100 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice.

Hmotná podpora se poskytuje na nová pracovní místa zřízená za podmínek uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 6 ZZ.

Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek činí:

  • v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice, 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců,

  • v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice, 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců.

Jestliže v době podání žádosti o hmotnou podporu organizaci určené podle zákona o investičních pobídkách je žadatelem:

  • malý podnik, navyšuje se výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců o 20 procentních bodů,

  • střední podnik, navyšuje se výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců o 10 procentních bodů.

V případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců se výše hmotné podpory rekvalifikace nebo